PODZIĘKOWANIE

Kierownictwu i uczestnikom III turnusu w Mielnie serdeczne podziękowania za okazane wsparcie w trudnej sytuacji ,życzliwość ,ciepłe słowa i gesty  składają Jadwiga i Roman Matysikowie