PODZIĘKOWANIE

W związku z przyznaniem mi nagrody Prezydenta Miasta Zawiercia za „osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechnianie ochrony dóbr kultury” pragnę tą drogą serdecznie podziękować Zarządowi ZUTW z Panem Prezesem na czele za poczynione starania o przyznanie nagrody.

Dziękuję szczególnie członkom i miłośnikom integracyjnego Teatru ZUTW, który w ciągu pięciu lat działalności tej pięknej i wartościowej instytucji stworzył i prezentował pięć programów artystycznych w różnych formach teatralnych .

To właśnie na tym polega „twórczość artystyczna” budowana na podstawach naukowych, realizowana integracyjnie ze studentami, młodzieżą i słuchaczami ZUTW na rzecz rozwoju kultury w Zawierciu.

 Pozostaję z poważaniem Józef Niedźwiecki.