Podziękowanie

Wszystkim  koleżankom i kolegom , którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych mojego męża Krzysztofa oraz za słowa wsparcia i pocieszenia w tych trudnych chwilach składam serdeczne podziękowania

Urszula Gemel z córkami