Podziękowanie

Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa….. 
wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko co chcemy wyrazić”

 

Zarząd  ZUTW  składa serdeczne podziękowania słuchaczkom za bezinteresowną pomoc okazaną przy promocji  naszego stowarzyszenia  podczas  dwóch  imprez organizowanych   w Zawierciu.

  Dziękujemy za  bezcenne wsparcie, pracę  wolontariacką  przy  organizacji naszego promocyjnego stanowiska  podczas ,, Senioralii ”i  podczas V Pikniku       z organizacjami pozarządowymi w Zawierciu.

                                        Słowa podziękowania kierujemy  również do  tych słuchaczy , którzy uatrakcyjnili swoimi występami  imprezę  ,, Senioralii” .