Podziękowanie

W związku z zakończeniem współpracy z naszym stowarzyszeniem Zarząd i Rada Programowa ZUTW serdecznie dziękuje Pani mgr Annie Otrębskiej za czteroletnie prowadzenie zajęć z gimnastyki klasycznej i propagowanie wśród słuchaczy aktywnego trybu życia zgodnie z zasadą „Ruch może zastąpić wiekszość lekarstw, żaden lek nie zastąpi ruchu”.