POSZUKUJEMY  zawodników na V OLIMPIADA SPORTOWEJ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORALNYCH „TRZECI WIEK NA START”16 września 2023r.

  Studenci ZUTW -jest nas tak dużo , spróbujmy więc uzupełnić luki w konkurencjach na

V OLIMPIADA SPORTOWEJ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORALNYCH

„TRZECI WIEK NA START”16 września 2023r.

Trenujemy na stadionie OSiR.

Jeszcze jest czas na to aby spróbować zrobić formę.
Oto kategorie wiekowe w danych
konkurencjach .

POSZUKUJEMY
BIEGI 60 m

Kobiety 70+
Mężczyźni

60+
70+
80+
BIEGI 150 m
Kobiety

70+
80+
Mężczyźni 70+

PCHNIĘCIE KULĄ
Kobiety

70+
80+
Mężczyźni 80+

PŁYWANIE
Kobiety

70+
80+
Mężczyźni 70+
80+
ROWERY
Kobiety.

60+
70+
80+
Mężczyźni 80+

KAJAKI
Kobiety 60 +70 +80+
Mężczyźni 60 + 80+

Prosimy o kontakt  667-956-600

Osoby które czują się na siłach .

Czekamy na WAS