Profesjonalny ZUTW

Motto

,,…Troska o profesjonalizm i dobrą jakość uniwersytetów trzeciego wieku   

 wpisuje się w ogólną tendencję edukacyjną,

w której jakość stała się atrybutem                                    

i powszechnie uznawaną normą…,,

 

                                              Prof. nadz. Zdzisława Zacłona

 

 

Określenie ,,profesjonalny,, towarzyszy nam w różnych sferach życia. 

Słowo to wpisało się również do   naszego UTW.

 Nasze stowarzyszenie przystąpiło do tzw. standaryzacji, czyli oceny: wymogów formalno-prawnych, zakresu działań merytoryczno-organizacyjnych, współpracy z podmiotami zewnętrznymi Profesjonalizm i dobrą jakość mają zapewnić-patronat uczelni wyższej, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami kultury, oświaty  i edukacji, jak też aktywność własna.

Zwieńczeniem starań   dwóch członków zarządu Marii Grabowskiej oraz Jadwigi Maciążek – Matysik było:

,, Zaświadczenie o spełnianiu standardów.. wręczenie Certyfikatu Złotego ,, PROFESJONALNY UTW ,, .

 

Uroczystość odbyła się w  Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 25 listopada 2016 r.  podczas   konferencji  „Edukacja i aktywizacja osób starszych – nowe wyzwania.

Satysfakcja i wzruszenie to emocje, które towarzyszyły nam podczas tego wydarzenia. Świadkami tych doznań byli  słuchacze z innych uniwersytetów ,  przedstawiciele świata edukacji .

Profesorowie: Tadeusz Aleksander, Kazimierz Wiech, Józef Lipiec, Norbert Pikuła, Zbigniew Szczerbowski, Roman Wadowski, a także Pani Profesor Maria Francuz – którzy od wielu lat współpracują i działają na rzecz osób starszych w środowisku UTW, a także doktorzy: Anna Okońska-Walkowicz, Jolanta Perek-Białas, Stojgniew Sitko.

Poza przedstawicielami kadry naukowo-dydaktycznej znaleźli się przedstawiciele organizacji rządowych i samorządowych: Wioletta Wilimska (Dyrektor ROPS w Krakowie) Sylwia Grzesiak-Ambroży (Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim), Stefan Kołucki (Dyrektor w Departamencie Polityki Senioralnej w MRPiPS),
a także Gość Specjalny – Małgorzata Zwiercan (Poseł na Sejm RP oraz Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej przy MRPiPS)

 

Jesteśmy  dumni ..bo jesteśmy złotkami wszyscy .

 

 

wp_001613 wp_001623