PROJEKT FIO

Uprzejmie  informujemy iż w dniu 20 lipca 2012 podpisana została umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Rodzaj zadania „Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie Społeczne”; „Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa”;

TYTUŁ   ZADANIA „Promocja aktywności seniorów”. Program ma za zadanie aktywizować ludzi po 60 roku życia z terenu Zawiercia , którzy zarówno przez ograniczone możliwości finansowe jak i brak oferty przygotowanej specjalnie dla ich pokolenia, swoją aktywność ograniczają do egzystencjalnego minimum.

O szczegółach realizowanego zadania będziemy na bieżąco informować.