Projekt ,,JAK NIE MY TO KTO ?”

Projekt   ,,  JAK NIE MY TO KTO ?  ” finansowany przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Robotyka, olimpiada i Pociąg do Nauki – moc atrakcji dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Projekt Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej „Jak nie My, to kto?” zakładający rozwój sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie śląskim znalazł się wśród 20 najlepszych programów zgłoszonych do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jubileuszowy rok przyniesie sporo atrakcyjnych nowości słuchaczom dąbrowskiego UTW oraz współpracujących z nim uniwersytetów w Czeladzi, Zawierciu, Bobrownikach, Tąpkowicach, Ogrodzieńcu, Psarach oraz dwóch nowych – w Wojkowicach i Sławkowie.
Dla seniorów przygotowano mnóstwo atrakcyjnych wykładów, warsztatów oraz imprez. Wykłady będą zróżnicowane tematycznie – od tych z dziedziny transportu, historii czy muzyki po pedagogikę, psychologię i sztukę. Słuchacze dowiedzą się m.in. jak radzić sobie ze stresem, jak nie dać się chorobie oraz w jaki sposób spędzać czas ze swoimi wnukami.
Słuchacze UTW będą mogli nauczyć się lub podszlifować język angielski. Pomogą im w tym studenci międzynarodowi z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W Sławkowie seniorzy nauczą się obsługi cyfrowych aparatów fotograficznych, a efekty ich pracy stworzą wystawę zdjęć „Pokolenie 50+ to MY”.
W Wojkowicach w ramach zajęć „Wojkowicki Mam Talent” wyłoniona zostanie Rada Seniorów UTW, która zaprezentuje innowacyjne rozwiązania wprowadzane w Uniwersytetach Trzeciego Wieku na całym świecie. W ramach zajęć „Śpiewający senior. Uroki folkloru regionalnego” słuchacze UTW w Bobrownikach przygotują 30-minutowy program muzyczny z utworami folklorystycznymi.
Zajęcia teatralne to propozycja dla seniorów z Czeladzi. Efektem warsztatów będzie wystawienie sztuki teatralnej „Opowieści podwórkowe”. Program teatralno-kabaretowy przygotują natomiast słuchacze UTW z Tąpkowic.
Multimedialna prezentacja przedstawiająca historię rodów ziemi ogrodzienieckiej oraz wirtualny album z historycznymi zdjęciami mieszkańców to propozycja dla słuchaczy uniwersytetu z Ogrodzieńca.
Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem decoupage, malowanie na szkle czy szydełkowania w Psarach dadzą efekt w postaci wystawy rękodzieła.

W Zawierciu słuchacze UTW wypracują koncepcję działań wolontariatu na terenie ich powiatu.
Seniorzy wezmą także udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach, która odbędzie się w maju 2018 r. We wrześniu natomiast z Dąbrowy Górniczej do Warszawy wyruszy „Międzypokoleniowy Pociąg do Nauki”. W specjalnie wynajętym wagonie odbędą się wykłady i prelekcje wykładowców projektu, a w stolicy seniorzy zwiedzą Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
Podsumowaniem projektu będą Senioralia 2018, czyli święto seniorów, które odbędzie się we wrześniu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i będzie uroczystym zakończeniem jubileuszowego roku UTW w Dąbrowie Górniczej.
– Szacujemy, że wszystkich tegorocznych wydarzeniach weźmie udział ponad 4,5 tyś. seniorów. Co ważne, co najmniej połowę z nich będą stanowić mieszkańcy z obszarów wiejskich i miast do 50 tyś. mieszkańców sprawiając, że projekt wpisuje się w potrzeby społeczne małych gmin i sołectw – wylicza Dominik Penar, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego WSB.

Poniżej jakie mamy wykłady , laboratoria i warsztaty dla słuchaczy ZUTW