PROJEKT RZĄDOWEGO PROGRAMU ASOS NA LATA 2014 – 2020

Dla zainteresowanych przedstawiam poniżej projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020

ASOS 2014-2020