Prosty Lek to RPZ Cczyli R -ruch P- profilaktyka Z-zdrowie

Prosty  Lek to  RPZ   czyli R -ruch, P- profilaktyka,  Z-zdrowie.

 Celem  projektu  jest promowanie aktywnego, zdrowego i świadomego stylu życia wśród seniorów  w aspekcie podejmowania aktywności fizycznej (rekreacja ruchowa,),                     oraz zdrowotną (zdrowe odżywianie, dietetyka) sferę życia.

 

W ramach projektu  odbywają  się  zajęcia  sportowo-rekreacyjne :  gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie, nordic walking oraz trening tańcem.