PRZYPOMNIENIE

UWAGA!!
Przypominamy słuchaczom, ze wykład dnia 21 kwietnia 2017 r.na temat: Bezpieczeństwo III Wieku. Strażacy nie tylko do pożaru. Zatrucie tlenkiem węgla – objawy ,pierwsza pomoc , odbędzie się w Urzędzie Miasta w sali konferencyjnej o godz. 16:30.
Wykład wygłosi dr n.med.Tomasz Męcik -Kronenberg oraz mgr inż.Krzysztof Szczerba.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na godz.16.10
20 minut przed wykładem odbędzie się pogadanka policjanta dzielnicowego.