RADA SAMORZĄDU SŁUCHACZY

Zebranie otwarte Rady Samorządu Słuchaczy

odbędzie się 26 stycznia 2016 r.o godz.11.00 w klubie „Relax”

Zapraszamy liderów sekcji. Opiekun Rady Samorządu Słuchaczy

                                                                                          Krystyna Stankiewicz