Rajd

Rajd organizowany jest przez Oddział PTTK, Klub Turystyczny „Ostańce” w Zawierciu dla uczczenia 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej i walki Legionów na Jurze.

Termin rajdu: 29 marca 2014 r. / sobota/ .

Meta rajdu: Szkoła Podstawowa w Rodakach w godz.12.30-15.00.

Zgłoszenia: w terminie do 21.III.2014r w Oddziale PTTK w Zawierciu ul.Gen.Sikorskiego 6 z równoczesną wpłatą wpisowego w wysokości 5 zł a korzystający z autobusu powrotnego 7 zł od osoby zaznaczeniem: „rajd”.W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują plakietkę rajdową, napój i materiały promocyjne.

Drużyny powyżej 20 osób także dyplomiki. Na mecie rajdu można dokonać weryfikacji odznak OTP i”Miłośnika Jury”

TRASY RAJDU

Piesza

I. Zawiercie G nr3 -Józefów-Centuria-G.Chełm-Rodaki 14km

start sprzed Gimn. nr 3 o godz. 8.30

lub

VI.rowerowa : Zawiercie -Kaźmierówka-Rokitno-Niegowonice-

Chechło-Godawica-Ryczówek-Rodaki 29km-

Krępa-Józefów-Zawiercie +14km

Start sprzed kiosku IT przy dworcu o godz. 8.30

zapisy   M. GRABOWSKA  i ST.  GŁOWANIA.