Raport z monitoringu Polityki senioralnej w Zawierciu

W Urzędzie Miejskim członkowie Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz Radą Seniorów oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – przy udziale wiceprezydenta Łukasz Konarskiego rozmawiali o polityce senioralnej miasta.

Dyskusji przysłuchiwał się Paweł Wyszomirski zStowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, która opracowała założenia do monitoringu polityki senioralnej w samorządach.Na ich podstawie członkowie ZUTW  w   osobach Maria Grabowska   oraz Jadwiga Maciążek- Matysik przeanalizowały różne obszary miejskiego życia pod kątem ich dostępności dla osób starszych opracowały i przedstawiły zebranym

Raport z monitoringu

Polityki  senioralnej  w Zawierciu

Seniorzy w szczególności przyjrzeli się usługom zdrowotnym, pomocy społecznej, transportowi publicznemu, przestrzeni publicznej i budynkom pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Seniorzy analizowali również warunki mieszkaniowe oraz udział osób w wieku 60 + w konsultacjach społecznych oraz w innych przedsięwzięciach organizowanych w ramach szeroko rozumianej partycypacji społecznej.

Analizie poddano również strategię rozwoju miasta, strategię rozwiązywania problemów społecznych, miejski plan zrównoważonego transportu zbiorowego oraz gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. – Brak jest jednego, spójnego dokumentu w sprawie polityki senioralnej w mieście. Dlatego wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozpoczynamy nad tym prace – powiedział Łukasz Konarski, zastępca prezydenta ds. społecznych. – Nasze społeczeństwo się starzeje i jest trend europejski. Wskaźniki demograficzne jasno pokazują, że musimy się do tego dobrze przygotować – dodał samorządowiec.

Program dotyczący polityki senioralnej w Zawierciu będzie przygotowany w ramach szerokiego dialogu społecznego. Do pracy nad dokumentem zostaną zaproszone organizacje senioralne działające w naszym mieście.