Relacja z wykładu -Senior w swiecie finansów

Podczas warsztatów pt. „Senior w świecie przepisów” studenci dowiedzieli  się, jak sprawnie poruszać się w świecie prawa i przepisów, jakie mają obowiązki wobec państwa i co dzięki swoim prawom mogą zyskać.