Rozliczenie Projektu FIO ” Promocja Aktywności Seniorów”

Zarząd ZUTW informuję, że Projekt FIO ” Promocja Aktywności Seniorów” został zakończony         i rozliczony. Zwrot dofinansowania do wczasów w Mielnie dla słuchaczy , którzy ukończyli  60 rok życia rozpocznie się 06 grudnia 2012 r. Uprawnionych zapraszamy we wtorki i czwartki w godzinach dyżurów z ważną legitymacją członkowską.