Rozpoczynamy projekt ,, UWOLNIĆ HISTORIE MIASTA ’’


W myśl zasady, że

……………………………………musimy się poznać, zanim zaczniemy działać

Zorganizowaliśmy pierwsze   spotkanie  z  grupę młodzieży z Gimnazjum nr1 z  tymi ,

którzy są  zainteresowani historią Zawiercia i mają  motywację do przygotowania

i przeprowadzania wywiadów z ciekawymi ludźmi – świadkami czasu

Grupa ta zrealizuje swoje marzenia również w zakresie udokumentowania historii miasta

na podstawie starych zdjęć, będących w posiadaniu mieszkańców naszego środowiska

W działania projektowe zamierzamy zaangażować również słuchaczy ZUTW o podobnych pasjach.

Zapoznaliśmy młodzież z harmonogramem projektu ,jego celami i rezultatami.

Miła atmosfera spotkania pozwoliła na wymianę  myśli i spostrzeżeń , ustaliliśmy czas i miejsce pierwszych  warsztatów .Będą to  warsztaty historyczne prowadzone przez mgr Teresa Skwarczyńską.

Celem warsztatów  będzie poznanie   historii miasta ,warsztatu pracy historyka oraz założeń historii mówionej

Krótkie   wprowadzenie do tematu

Pomysł na realizację takiego projektu zrodził się przeprowadzanych rozmów z młodymi ludźmi, którzy interesują się historią swojego miasta i jego mieszkańców. Historia, którą zna młodzież z podręczników nie jest tym samym, co spotkanie z żywą pamięcią. Przeprowadziliśmy wstępny sondaż w/w temacie z uczniami gimnazjów. Chcemy wzbogacić istniejąca stronę www.dawne-zawiercie.pl o archiwum historii mówionej oraz o podstronę z fotografiami z albumów rodzinnych .Dotrzemy do ludzi, których relacje nagramy Interesują nas relacje świadków, którzy przedstawią lokalne, dotąd mało znane, a ważne wydarzenia historyczne Najciekawsze świadectwa zamieścimy na stronie internetowej

Zaproszenie  do współpracy

Wiemy ze nasi członkowie ZUTW posiadają fantastyczne albumy rodzinne , pamiątki , znają opowieści swoich rodziców ,sami pamiętają stare miasto , sa żywą jego historia , najwyższy czas , aby ja udokumentować bo ….czas pędzi nieubłaganie….

Świadkowie historii nie są wieczni

Bardzo prosimy  osoby zainteresowane do  współpracy

Współpraca polegać będzie na pomocy seniorów  i seniorin przy zbieraniu fotografii , dzieleniu się wiedza, na temat historii naszego  miasta.

Prosimy o  kontakt   z nami w dniach dyżurów / wtorek , czwartek /  lub kontakt telefoniczny z koordynatorem  projektu

512-442-181 – Maria Grabowska -koordynator projektu