Rozstrzygnięcie konkurs grantowego „Kuźnia projektów,,

 

fundusz-inicjatyw-obywatelskich

 

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych informuje, iż konkurs grantowy „Kuźnia Projektów” realizowany w ramach projektu „Akademia Inicjatorów Zmian”, współfinansowany z środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich został rozstrzygnięty. Wnioski o dotację zostały poddane ocenie  formalnej i merytorycznej przez dwóch niezależnych ekspertów. Dofinansowanie w wysokości 1 100,00 złotych na realizację projektów o charakterze dobra wspólnego otrzyma trzech grantobiorców z najwyższą liczbą zdobytych punktów.

Do dofinansowania zostały skierowane:

Projekt „Złoto jesiennie.. z muzyką i poezją” złożony przez grupę inicjatywną w składzie: Maryla Baryła, Maria Grabowska, Urszula Gemel działająca przy Zawierciańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Projekt „Świetlica Środowiskowa na Sportowo” złożony przez grupę inicjatywną w składzie: Małgorzata Bojanek, Joanna Kaptacz, Żaneta Maszczyk działająca przy Stowarzyszeniu Kijomaniacy.

Projekt „Poznaj Zalew Porajski Okiem Obiektywu – plenerowy warsztat fotograficzny” złożony przez grupę inicjatywną w składzie Justyna Męcik, Edyta Sawicka, Łukasz Szecówka działającą przy stowarzyszeniu Marina Poraj