Klub Młodych Literatów

Klub Młodych Literatów powstał w 2012 roku. Liderem Sekcji jest mgr Elżbieta Gacek.

Celem jest organizowanie takich form zajęć, które umożliwiają rozwój zainteresowań literacko – językowych oraz nabycie umiejętności w tym zakresie. Słuchaczki biorą udział w warsztatach tematycznych, konwersatoriach, seminariach oraz ćwiczeniach. Zajęcia pozwalają poszerzyć wiedzę na temat wielkiej literatury polskiej i światowej . m in. H. Poświatowskiej. S. Jesienina, W. Szymborskiej, J. Tuwima, P. Coelho i innych. Członkowie KML uczestniczą również w wycieczkach edukacyjnych. Zwiedzili już Muzeum Młodej Polski w Bronowicach, dworek Matejki w Krzesławicach, Muzeum Powstania Warszawskiego, Kościół na Skałce, Uniwersytet Jagielloński.

 

 

 

 

W 2014 roku w ramach projektu współfinansowanego przez UM Zawiercie miały miejsce wycieczki do Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki na Jasnej Górze.

 

   

Podczas VII Juwenaliów III Wieku w Warszawie w 2014 roku został wyróżniony wiersz Ewy Dębiec “Mój Przyjacielu” a w 2016 na IX Juwenaliach wiersze Elżbiety Gacek. KML wydaje “Magazyn Literacki- Wierszowaniki – Rymowanki” Ukazały się już 4 numery i 1 numer specjalny. Z okazji 100 lecia Zawiercia , przy wsparciu TMZZ ukazał sie tomik poezji – poetek KML “Życie słowem Malowane” . KML jest oazją do rozwoju własnej aktywności i pasji, jest antidotum na nudę i samotność. Stwarza możliwość nabycia nowych umiejętności i rozwoju własnych talentów twórczych.

W oparciu o opracowanie liderki sekcji mgr Elżbiety Gacek

zestawiła Urszula Gemel

W dniach 23 i 24 listopada 2017 r. w Kroczycach  w Zajeździe “MAGDA” odbyły się wyjazdowe warsztaty artystyczno – literackie z udziałem teatru integracyjnego, chóru i Klubu Młodych Literatów. Warsztaty rozpoczęliśmy wspólnym polonezem i śpiewem piosenek i pieśni patriotycznych. Reżyserem wszystkich zajęć był p. prof. Józef Niedzwiecki. Po spacerze do stadniny koni obejrzeliśmy trzecią część tryptyku “Tu rozkręca się Jura” w wykonaniu teatru, któremu towarzyszył chór. Dobrze, że dopisała piękna, jesienna pogoda. Nasz śpiew roznosił się po okolicznych polach, łąkach i lasach. Drugi dzień to spacer do centrum, zwiedzanie zabytkowego średniowiecznego kościoła św. Jacka i św. Marii Magdaleny, wędrówka z kijami po lesie. Była też chwila dla intelektu. Wysłuchaliśmy ciekawej pogadanki na temat dynastii Jagiellonów. Poznaliśmy historię polskiej królowej, żony Jagiełły, Elżbiety, która urodziła się w zamku w Smoleniu i nazywała się Pilecka.

Warsztaty miały bardzo ciekawy przebieg integrujący wszystkie trzy sekcje. Czekamy na podobne wiosną.

Elżbieta Gacek

Kilka fotografii z tych warsztatów.

  

 

 

W dniu 12 listopada 2019r. na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku                z Oświęcimia nasi słuchacze i przedstawiciele Klubu Młodych Literatów uczestniczyli w siódmym spotkaniu z cyklu  “POEZJA  ŁĄCZY”.

Tematem przewodnim wieczoru była poezja pt. “Czy te oczy mogą kłamać”. Stworzono doskonałe warunki, aby wczuć się w atmosferę poezji i wspaniałej muzyki.  Nie tylko to, co nas otacza, lecz to, co jest w nas potrafi zbliżać ludzi, stąd chyba wziął się szczególny, niezapomniany klimat tego spotkania.

Barbara Rybak i Anna Potok recytowały  swoje po wiersze , które zostały nagrodzone burzliwymi oklaskami. W tym spotkaniu  swoje  wiersze   również czyli czytali ich autorzy, przedstawiciele Stowarzyszenia Bratnich Serc i słuchacze z Uniwersytetu z Oświęcimia.