Senior w świecie Internetu

Zapraszamy na warsztaty 18.07.2018 r

 

godzina 16 .00 MOK sala 305

Senior w świecie Internetu

Prowadzący dr Krystian Mączka

Podczas warsztatów słuchaczom  przybliżone zostaną zagadnienia dotyczące aplikacji i narzędzi służących do komunikacji tekstowej, głosowej oraz videorozmów, możliwych do wykorzystania zarówno z poziomu komputera stacjonarnego, jak i urządzeń mobilnych. Jako narzędzie wspierające komunikację omówiony zostanie także temat mediów społecznościowych (korzyści oraz możliwe zagrożenia).

Uczestnikom zajęć zaprezentowane zostaną również aplikacje i programy, które ułatwią im porządkowanie zdjęć i filmów na urządzeniach mobilnych, obróbkę fotografii oraz montaż materiałów filmowych.