Spacer po mieście

                Członkowie Klubu Młodych Literatów uczestniczyli w dn. 8 maja 2014 r.  w ciekawym spacerze po mieści. Rozpoczął się on od „Biedronki” przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Pani Elżbieta Gacek w bardzo skrótowej formie przybliżyła dzieje Zawiercia, które w przyszłym roku będzie obchodzić 100 – lecie nadania praw miejskich.

            Wśród ciekawostek znalazły się informacje dotyczące najstarszych obiektów w mieście, które objęte są ochroną konserwatorską (Łaźnia, Resursa Kupiecka, Ratusz Miejski (obecny MOPS), kapliczka Matki Bożej Prządki, 120 –letni pałacyki Szymańskiego, Erbego i Holenderskiego, bazylika, dworzec kolejowy, budynki: szkoły  podstawowej nr 4 i gimnazjum nr 2 oraz domy mieszkalne dawnego osiedla TAZ.

            Spacer zakończył się zwiedzaniem Bazyliki Mniejszej pw.  Św. Apostołów Piotra i Pawła. Ks. Kanonik, Zenon Gajda, w bardzo ciekawy, interesujący, chwilami dowcipny sposób przybliżył dzieje świątyni, liczącej 111 lat, sylwetki proboszczów parafialnych (ks. F. Ziętara, B. Wajzler, W. Bogucki, P. Miklasiński), odpowiadał na nasze pytania. Obejrzeliśmy zachowane do dzisiaj, liczące przeszło 100 lat zabytki (kropielnice, chrzcielnicę, konfesjonały, szafy, najstarsze ławki, klęczniki, nastawy ołtarzowe rzeźbione w drewnie i złocone. Ks. Kanonik zwrócił naszą uwagę na elementy ozdób muzułmańskich w ołtarzu Serca Jezusowego. Ciekawe i blisko 100 – letnie są również 3 rozety witrażowe, witraże nad ołtarzem głównym i wspaniała ambona neogotycka z fundacji Stanisława Holenderskiego. Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni na chór organowy, gdzie ciekawą pogadankę o dziejach tego wspaniałego liczącego 104 lata instrumentu, jego wartościach artystycznych i zabytkowych przedstawił artysta muzyk, organista bazyliki, p. Dariusz Czaj. Wysłuchaliśmy też „mini – koncertu” organowego. Zabytkiem jest również licząca 110 lat figura Matki Bożej stojąca przed Bazyliką.

W spacerze uczestniczyło 7 osób  spoza ZUTW. Dla wszystkich (ogółem 20 osób) była to duchowa uczta związana ze wspomnieniami własnego dzieciństwa i młodości. Z perspektywy można porównać jak wiele zmieniło się w naszym mieście, a porównanie będzie o tyle ciekawsze, gdy przeczytamy opis Zawiercia jakiego dokonał Bolesław Prus 136 lat temu w „Kurierze Warszawskim”:

 „Osada rozciąga się pod stacją wzdłuż drogi żelaznej, wiedeńskiej. Tu jeden domek otoczony starym płotem, ówdzie cały szereg domków wśród drzew a gdzie indziej cała ich gromada. Drogi niegruntowane, pełne błota, kamieni i odpływów. Dużo wody w osadzie, rozlewiska Warty, która ma tu swoje źródło, stawy, mokradła, trzęsawiska i bagna. Dużo lasów, ugorów, pól. Ludność biedna, domy drewniane pod gontem, pochylone ku ziemi.”         

                                                                     Elżbieta Gacek