,,SPINACZ’’ SZKOLI W SZKOŁACH

Szkole Podstawowej Nr  5 i Nr 6  w listopadzie  członkowie grupy ,,Spinacz ’’szkolili uczniów. Pani Jadwiga Maciążek -Matysik z grupy ,,Spinacz ” przeprowadziła   bardzo ciekawie  pogadankę na temat   ,, Odżywianie  a zdrowie  ,, Z prezentacji multimedialnej   uczniowie  dowiedzieli się  jakie jest optymalne pożywienie człowieka, jakie są składniki  odżywcze  i jaka ich rola w  żywieniu.                                         Zapoznali się z piramida zdrowego żywienia i sposobem policzenia -wskaźnika  BMI (Body Mass lndex).

Każdy uczeń indywidualnie miał policzyć  własne BMI ,potem sprawdzić  jego wartość na diagramie

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej przeprowadzono   dla  uczniów Szkoły Podstawowej  nr 5 im A. Mickiewicza w Zawierciu   oraz uczniów szkoły nr 6 w listopadzie  2O14 roku

Profesjonalnie szkolenie    przeprowadziła Jadwiga Maciązek-Matysik. Aktywnie pomagały przy ćwiczeniach  praktycznych Urszula Teperska i Anna Krzysztofczyk .

Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne. Reanimację przećwiczono   na fantomach. Wytłumaczono jak ją  prawidłowo wykonać oraz skorygowano błędy. Pokazano  także technikę  pomocy   przy zadławieniach.

O czym donosi z dumą  lider  grupy  Maria Grabowska