Spinacz

Zapraszam członków sekcji spinacz na spotkanie w dniu 16.10.2013 r. godzina 17.3o kawiarnia „Sportowa”-OSiR.    

Cel- zapoznanie z przydziałem obowiązków związanych z aktualnym planem działań sekcji na rzecz społeczności lokalnej przewidzianym do końca grudnia 2013 r.

Maria Grabowska.