SPINACZ

Tak się zaczęło….

Projekt finansowany jest dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnościw ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” oraz Ministerstwa Pracyi Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Projekt „UTW dla społeczności lokalnych” jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia w środowisku UTW liderów przygotowanych do współpracy ze społecznością lokalną Pierwszym krokiem było seminarium w 2012 r., w którym wzięło udział 21 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski w tym nasz ZUTW .Podczas kilkudniowych warsztatów wypracowaliśmy model uruchamiania sekcji wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną na UTW. Zdiagnozowaliśmy czynniki wspierające i bariery w angażowaniu osób starszych w wolontariat. W roku 2013 uczestniczyliśmy w cyklu trzech warsztatów, podczas których rozwijaliśmy swoje kompetencje do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Zapoznałyśmy się z niekonwencjonalne metodami promocji projektów społecznych, również jak skutecznie integrować grupę, jak diagnozować potrzeby społeczności lokalnej oraz w jaki sposób przeprowadzić akcję w przestrzeni miejskiej.

Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom liderstwa, komunikacji, współpracy zespołowej oraz sztuce świętowania sukcesu. Podczas ostatniego warsztatu w październiku rozmawialiśmy o współpracy z samorządem lokalnym oraz o zaangażowaniu mężczyzn w działania społeczno -kulturalne. Uruchamianie sekcji wolontariatu i współpracy ze społecznością to proces wzajemnego inspirowania się. Byłyśmy z wizyta studyjną w Wielopokoleniowym Klubie Wolontariusza w Lublinie

Zdobyte umiejętności pozwoliły nam uruchomić działanie wolontariacie na naszym Uniwersytecie. Powstała grupa ,,SPINACZ ‘’ Dodatkowym wsparciem całego procesu były warsztaty przeprowadzone przez trenerkę Magdę Kubecką z sieci Latających Animatorów Kultury.

Celem tych warsztatów było- poznanie się ludzi i zintegrowanie grupy

„Zmapowanie” zasobów w grupie (i zobaczenie ich przez uczestniczki warsztatów)

Ustalenie zasad (ram) współpracy grupy Warsztaty zorganizowane przez LAK pokazały ze mamy podobne potrzeby i pasje- to nasza mocna strona

Tworzymy grupę, która ma wspólny cel i przyświeca nam motto:

,,Odważ się być dobrym’’

Działania sekcji ,,SPINACZ ‘’ ZUTW

Pomagamy w każdy wtorek i czwartek dzieciom mającym

 trudności w nauce w Szkole Podstawowej nr5

 Zorganizowaliśmy akcję pt ,, Rowerowo –kolorowo’’ dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr5

 Przeprowadziliśmy szkolenie -,,Pierwsza Pomoc Przedmedyczna ‘’dla uczniów Szkoły Podstawowej nr5

 Zorganizujemy 6 grudnia 2013 roku akcję pt ,, Imieniny Mikołaja ‘’ dla dzieci z pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr5

 Współpracujemy z podopiecznymi z Zakładu Poprawczego chcemy zbudować

z nimi trwałe więzi ,może staniemy się dla nich ,,adopcyjnymi ,, babciami

Zorganizowałyśmy wspólne czytanie i pisanie poezji na warsztatach literacko – językowych

Wydamy wspólny Magazyn Literacki ,,Wierszowanki- Rymowanki’’ z nasza i ich poezją

W ramach współpracy podopieczne z Zakładu Poprawczego dla nas oraz naszych wnuków wnuczek wystawia Teatrzyk kukiełkowy oraz Jasełka

MARIA GRABOWSKA