Spinacz- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzono dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im A. Mickiewicza   w Zawierciu  w dniu 18 października br.                                                Profesjonalnie szkolenie przeprowadziła Jadwiga Maciązek-Matysik , której skutecznie pomagali przy ćwiczeniach słuchacze Szkoły Policealnej   w Zawierciu o profilu ratownik  medyczny.                                                                                                                                                           Mottem przewodnim szkolenia było było zdanie -,,tylko praktyka czyni mistrza’’,co zresztą widać    na załączonych zdjęciach.                                                                                                       Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne. Reanimację przećwiczono na fantomach. Wytłumaczono jak ją prawidłowo wykonać oraz skorygowano błędy. Pokazano także technikę pomocy przy zadławieniach.

Maria Grabowska