Spotkanie opłatkowe

 13691209251519b209de38d5630744493  Zarząd i Rada Słuchaczy serdecznie zapraszają  słuchaczy na spotkanie opłatkowe,które odbędzie sie dnia 15 grudnia 2016 r. w lokalu „U TATY” ul. Strumień o godz. 17,00

Koszt spotkania wynosi 50 PLN, uczestnik wpłaca 25 PLN, pozostałą kwotę dopłaca Zarząd ZUTW.

Wpłaty przyjmuje w dniach dyżurów Barbara Francik