Standaryzacja UTW

W dniach 28-30 .11.2012r. Prezes  ZUTW Jan Gwizd i Wiceprezes  Urszula Gemel uczestniczyli w szkoleniu pt. „Standardy działania  UTW w praktyce” w ramach projektu  „PROFESJONALNE  UNIWERSYTETY W POLSCE” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków EFS zorganizowanego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundację Rozwoju Ziem Górskich w Starym Sączu. Uczestniczyli w tym szkoleniu przedstawiciele UTW z Zakopanego , Rabki, Nowego Sącza i Łaz.  Poniżej przedstawiamy deklarację zredagowaną przez jedną z uczestniczek warsztatów , która jest wyrazem opinii pozostałych.   (kliknij)

Certyfikacji trzy razy tak ! (UTW)

W najbliższych dniach złożymy wniosek o rozpoczęcie procedury certyfikacji . Jeśli nasza działalność będzie odpowiadać wszystkim wymogom „profesjonalnego UTW ” możemy uzyskać certyfikat Srebrny lub Brązowy.