,,STÓŁ międzypokoleniowy’’ projekt

NA DOBRY POCZĄTEK (ICEBREAKERS)

warsztaty integrujące i mapujące

Odbyło   się spotkanie seniorów i seniorin   z ZUTW    oraz  uczniów i uczennic z  II Liceum Ogólnokształcącego  im H.Malczewskiej w Zawierciu.

Poznawaliśmy się   nawzajem,  budowaliśmy  fajne relacje i to najważniejsze wszyscy się  po prostu   szampańsko bawili.

Widać to na zdjęciach ….

O czym donosi koordynator projektu M.Grabowska i Jacek Pałucha.