Szkolenie członków Zarządu i Rady Programowej ZUTW

Dnia 15 grudnia 2012 r. 12-osobowa grupa naszego stowarzyszenia wzięła udział w szkoleniu na temat: „Wolontariusze i członkowie NGO” zorganizowanym przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach projektu: „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych. Zajęcia prowadził Adrian Kowalski prezes i fundator Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA, członek ASHOKI, laureat nagrody „Marka Śląskie” w kategorii organizacje pozarządowe  w 2011 roku. Szkolenie dotyczyło sposobów pozyskiwania i utrzymania nowych członków i wolontariuszy, aspektów prawnych zatrudniania wolontariuszy, organizowania współpracy z wolontariuszami, obowiązków stowarzyszeń wobec wolontariuszy. Podczas szkolenia uczestnicy diagnozowali struktury i procesy zachodzące w grupie.Uczestnicy nie tylko  z zainteresowaniem słuchali prowadzącego, ale także zadawali wiele pytań i dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy w stowarzyszeniu.  Zajęcia te  zapewne służyły pogłębianiu własnych myśli , uczuć, zachowań, lepszemu zrozumieniu siebie i innych. Pomogły uświadomić zebranym  w jaki sposób przeżywane przez nich emocje mają wpływ na relacje z innymi ludźmi.