TURNIEJ BRYDŻOWY w RYBNIKU

W Piątek   4.01. 2013r. odbył się Noworoczny Turniej Brydża Sportowego o Puchar Prezesa UTW Rybnik. W turnieju, oprócz gospodarzy wzięli udział przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku  z Bytomia, Katowic, Wodzisławia, Gliwic i Zawiercia.
I miejsce i Puchar Prezesa UTW Rybnik zdobyła para: Stanisław Kostrz i Mieczysław Maziarz z Zawiercia,
II miejsce – para: Danuta Zalewska i Jerzy Erdman z Gliwic
III miejsce – para: Jerzy Domagała i Jerzy Paluchowski z Zawiercia
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani okolicznościowymi dyplomami, a trzy zwycięskie pary – upominkami. W turnieju wzięło udział 21 par. Sędzią zawodów był pan Ryszard Łazikiewicz – prezes Śląskiego Związku Brydża Sportowego.
Turniej odbył się w ramach realizacji zadania „Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych” współfinansowanego ze środków MPi PS.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.