URZAD SKARBOWY INFORMUJE PIT-OP ❗❗❗❗❗❗❗

URZAD SKARBOWY INFORMUJE ❗❗❗
PIT-OP ❗❗❗❗❗❗
PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP).
Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP
?????????????????????????
Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie OPP za pomocą PIT-OP, jeśli:
• jesteś emerytem lub rencistą,
• dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu
PIT-40A za 2020 r.,
• nie uzyskałeś w 2020 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.
Dlaczego warto złożyć oświadczenie PIT-OP
???????????????????
W poprzednich latach, jeśli dostałeś od organu rentowego rozliczenie na formularzu PIT-40A i chciałeś przekazać 1% podatku, musiałeś wypełnić całe zeznanie podatkowe.
Teraz wystarczy złożyć krótkie oświadczenie PIT-OP.❗❗❗❗
Oszczędzisz czas i zmniejszysz ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji PIT-40A od organu rentowego czy błędów rachunkowych.
W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. I tyle — resztę za ciebie zrobi urząd skarbowy.??
Kiedy złożyć oświadczenie PIT-OP
Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r.
Formularze
PIT-OP złożysz w formie elektronicznej lub papierowej na poniższych formularzach:
1. PIT-OP(1) – formularz w wersji interaktywnego pliku PDF
2. PIT-OP(1) – formularz w formie do druku
Więcej informacji na temat elektronicznej wysyłki PIT-OP znajdziesz w sekcji Pytania i odpowiedzi, dostępnej w panelu bocznym.
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800, z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 1509, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2017 poz. 539)
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2017 poz. 1802, z późn. zm.)