Uwaga ❗️❗️❗️

W związku z koniecznością zaktualizowania  ewidencji słuchaczy prosimy o uzupełnienie  zaległych składek członkowskich .❗️❗️❗️

Zgodnie z  § 14 punkt 3 Statutu ZUTW zaleganie z opłatą składek członkowskich przez dwa kolejne semestry skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.

Zarząd w dniu 4.10.2021r. dokona aktualizacji ewidencji.❗️❗️❗️

Wpłat  można dokonywać osobiście w dniach dyżurów zarządu.

MOK  s.308

Od  14.09.2021r. w niżej podanych dniach:

wtorki   – 1400-1600

czwartki -1000-1200

Istnieje możliwość przelewu na konto:

05 1050 15911000  0023 1686 6264