UWAGA LIDERZY SEKCJI !

Przypominamy o wypełnieniu kart identyfikacyjnych oraz ankiet.

Na odwrocie karty identyfikacyjnej prosimy o wykaz członków sekcji.

Termin zwrotu kart i ankiet do dn. 10.03.2016r. do Rady Słuchaczy

lub do biura ZUTW pokój 325 do Sekretarza.

Brakujące druki ankiet można otrzymać w pokoju nr 325.

W imieniu Rady Słuchaczy

Elżbieta Latos