Szanowni studenci 👨🏼‍🎓👩🏼‍🎓

Informujemy 

Zgodnie z § 14 pkt 3 Statutu ZUTW zaleganie z opłatą składek członkowskich przez dwa kolejne semestry skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.

Weryfikacji opłacenia składek dokonano w dniu 6.10.21r.na posiedzeniu zarządu.
Podjęto uchwałę o skreśleniu z ewidencji osób, które nie opłaciły składek łącznie         
za I i II semestr 2019/20 i I i II semestr 2020/21.

Kolejna analiza opłacania składek odbędzie się na posiedzeniu zarządu                              
w dniu 22.11.2021r.

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich.