Uwaga Weryfikacja opłacalności składek.

Zarząd przypomina o terminowym opłacaniu składek członkowskich .Zaleganie z opłatą przez dwa kolejne semestry spowoduje skreślenie z listy słuchaczy &14.pkt3 Statutu ZUTW.

W imieniu zarządu M.Grabowska