CD …UWALNIANIA HISTORII MIASTA

W ramach działań projektowych  odbyły się  pierwsze   Warsztaty  Dziennikarskie z  uczestnikami  projektu    uczniami Gimnazjum nr1  Prowadził je  dziennikarz Wojciech Pacula. Celem warsztatów  jest  przygotowanie uczestników do samodzielnego nagrywania wspomnień świadków historii naszego miasta Zawiercia

Jest on dziennikarzem   Polskiego Radia Katowice od ponad 20 lat. Publicysta i reporterem, autorem  wielu  reportaży . Z wykształcenia jest   historykiem  – swoją wiedzę wykorzystuje do tworzenia audycji edukacyjnych takich jak: „Portrety XX wieku”, „13 Brudnych Wojen XX wieku” (wraz z Jarosławem Juszkiewiczem), a także cyklu „Korepetycje z historii”. Opiekuje się młodymi reporterami, którzy w Radiu stawiają pierwsze kroki. A nam pomaga nam  w realizacji projektu ,,Uwolnić historie miasta’’

Koordynator projektu Maria Grabowska.