VI JUWENALIA UTW w Warszawie

W dniach 3-4 czerwca b.r . nasz Uniwersytet zaprezentuje się na VI Ogólnopolskich Juwenaliach UTW. Oprócz Chóru i Teatru Integracyjnego pokazane  zostaną prace naszych studentów z grupy plastycznej. Wybrane zostały spośród wielu pięknych egzemplarzy przez komisję złożoną z plastyków  MOK.  Do Warszawy wysłaliśmy prace:

  • Pani Wiesławy Makieły – „Wierzby”
  • Pani Krystyny Łęgowik  – „Dolina Krasnej”
  • Pani Elżbiety Fikier Grabowskiej – „Brzozy”
  • Pani Marii Grabowskiej – „Drzewo życia” ( szkło)
  • Pana Zdzisława Koclęgi  – „Okno”

Wyjazd jest współfinansowany przez  Starostwo Powiatowe w ramach projektu „Zawierciański Uniwersytet III  Wieku na Ogólnopolskich Juwenaliach UTW”.

oraz Gminę Zawiercie w ramach projektu  ” Udział chóru i teatru ZUTW w VI Juwenaliach UTW w Warszawie oraz w Dniach Seniora w Kiejdanach na Litwie”.

Trzymajmy kciuki, aby powtórzyć  wynik konkursu z roku ubiegłego.

Dla zainteresowanych : wyjazd w niedzielę 2 czerwca  2013 o godz. 7oo spod MOK „CENTRUM”