Wakacyjny darmowy kurs języka angielskiego

https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/kursy-i-szkolenia/trzecia-misja-wydzialu-neofilologii-uniwersytetu-warszawskiego/formularz-1https://sway.office.com/KujPC2ZeHNwsigLH?ref=Link