Warsztaty pisania projektów

W ramach Akademii Liderów…”uczestniczyliśmy  w 2–dniowych warsztatach

„Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt   dofinansowany   ze źródeł zewnętrznych”

Dobry pomysł na projekt to podstawa sukcesu w konkursie grantowym.  Poznaliśmy jak ważny jest sposób zaprezentowania pomysłu na projekt, jego spójność i język, którym ten pomysł na projekt jest opisany. Uzyskaliśmy  niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące planowania, przygotowania i realizowania projektów dofinansowanych z tzw. „grantów” lokalnych, regionalnych  i ogólnopolskich.

W  warsztatach  brali czynny udział przedstawiciele z :

Zawierciańskiego Uniwersytetu III Wieku,
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Chorobą Alzheimera,
Stowarzyszenia 55+ rencistów i inwalidów,
Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,
oraz  ze Stowarzyszenia Amazonek i osób z problemami onkologicznymi.