Warsztaty rękodzieła artystycznego

 

 

MiędzypokoleniowE warsztatY rękodziełA artystycznegO – dają   możliwość poznania różnych technik artystycznego zdobienia  i tworzenia z przedmiotów powszechnego użytku prawdziwych dzieł sztuki. Używając różnorodnych materiałów i stosując odpowiednie dla nich techniki można wyczarować wspaniałe ozdoby i przedmioty użytkowe. Podczas działań artystycznych zastosowane zostaną techniki w decoupage zdobieniu różnych materiałów, praca z filcem, malowanie na tkaninie, tworzenie biżuterii różnymi technikami, techniki papierowe.

Warsztaty w ramach projektu – ,,Kolorowy most  międzypokoleniowy‘’’  dofinansowany z Gminy Zawiercie.