Ważne Termin składania deklaracji

Osoby ubiegające się o członkostwo w ZUTW mogą składać deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia wraz ze zdjęciem do dnia 18 .10 .2016 r w pokoju 325 .
Deklaracje do pobrania ze strony www.u3wzawiercie .pl lub w pokoju 325 w dniach dyżurów .