Wolontariat Klubu Młodych Literatów

Klub „Młodych” Literatów  i … „Adopcyjne babcia”

Klub „Młodych” Literatów ZUTW podjął działalność wolontariacką na rzecz dziewcząt z Zakładu Poprawczego w Zawierciu.

Celem działalności jest głównie walka z wykluczeniem społecznym, znalezienie wspólnych pasji i zainteresowań, przełamywanie fobii i uprzedzeń oraz integracja międzypokoleniowa.

Już w czerwcu 6 osób z KLM uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych na temat wolontariatu. Szkolenie prowadziła p. Magdalena Kubacka z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” z Warszawy.

We wrześniu nawiązano kontakt z Dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu. Określono metody i formy współpracy. W październiku opracowano harmonogram działań. Obecnie odbywają się spotkania – warsztaty z wychowankami z ZPiSdN działającymi w Kole Literacko – Dziennikarskim. Dziewczyny Paulina, Magda, Ola, Marta i Natalia wykazują duży talent pisarski. W ich utworach odnaleźć można wiele smutku, rozpaczy ale i wiele miłości i nadziei. Wspólne czytanie własnych utworów wymiana opinii i uwag staje się formą resocjalizacji przez sztukę. Wychowanki ZPiSdN są dziewczynami otwartymi i życzliwie przyjmującymi przekazywaną im wiedzę, uwagi i doświadczenia „starszych koleżanek po piórze” 60+.

Głównym celem naszej działalności jest wydanie wspólnej publikacji utworów literackich członków KML i młodych pisarek z ZPiSdN oraz umożliwienie dziewczętom własnych prezentacji muzycznych i teatralnych starszemu i młodszemu pokoleniu mieszkańców Zawiercia. W najbliższych planach znajdują się:

  1. „Jasełka” – przedstawienie kukiełkowe dla naszych wnucząt w wykonaniu dziewcząt z ZPiSdN.
  2. Wspólne  kolędowanie w ZPiSdN.
  3. Koncert zespołu muzycznego ZPiSdN dla ZUTW.
  4. Wydanie integracyjnego Magazynu Literackiego „Wierszowanki – Rymowanki”.
  5. „Dzień Babci i Dziadka” w ZPiSdN.

Mam nadzieję, że współpraca KML z ZPiSdN dzięki dużej życzliwości Dyrekcji, nauczycieli i wychowawców będzie rozwijała się prężnie i przyniesie wiele pozytywnych efektów.

Prowadząca KML  mgr Elżbieta Gacek