Wpłaty za wczasy w Mielnie

Lider sekcji turystycznej informuje, ze  ostateczny termin wpłat za w czasy w Mielnie w turnusie III (od 16-25 sierpnia 2012)  i IV (od 25 sierpnia -03 września 2012r.)  upływa 05 lipca 2012r.