Wycieczka Moszna-Góra św. Anny

Informujemy, że pierwszeństwo w wyjeździe mają słuchacze, którzy w roku akademickim 2012/13 wykazali się co najmniej 78% frekwencją na wykładach.

Termin wycieczki 23. 10. 2013 r. – wyjazd parking MOK godz. 7.00 , koszt wycieczki 50 PLN

Osoby wykazujące się odpowiednią frekwencją powinny dokonać wpłaty za wycieczkę w terminie do 15.10. 2013 r. Nie zgłoszenie się w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z wycieczki.