WYCIECZKI SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zapraszamy słuchaczy 60+ na dwie jednodniowe wycieczki ” Szlakiem  Miejsc Pamięci Narodowej” po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Termin wycieczek: 22.11.2012r, 29.11.2012r. Wyjazd z parkingu MOK  – godz. 9.00 , powrót- ok.16.00. Koszt wycieczki (autokar,przewodnik, ubezpieczenie, catering) pokrywa TMZZ  w ramach projektu. Zapisy przyjmuje lider sekcji turystyki w dniach dyżurów.Pierwszeństwo w zapisie mają słuchacze, którzy nie uczestniczyli w wyjazdach do Mielna, Warszawy, Szczyrku.