Wykład na czasie „Wirusy i epidemie – temat na czasie”

Zakażenia wirusowe stanowią ważną dziedzinę chorób zakaźnych. W ostatnich latach ciągle obserwuje się pojawianie się nowych, dotąd nieznanych wirusów (np. MERS lub Denga). Jednocześnie notuje się nowe zagrożenia epidemiologiczne z powodu szerzenia się wirusów w regionach, w których dotąd ich nie obserwowano lub tylko na niewielką skalę (np. wirus Ebola czy wirus Zika). Jednak dopiero pojawienie się w ubiegłym roku w Chinach nowego koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego pandemii COVID-19 spowodowało zainteresowanie szerokich rzesz społeczeństwa tematem epidemii i pandemii. Niewidzialni wrogowie, jakimi są wirusy, znaleźli się ponownie na ustach wszystkich ludzi na całym globie.

Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski jest wirusologiem, mikrobiologiem i diagnostą laboratoryjnym. Na co dzień pracuje jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Jest autorem ponad 100 prac indeksowanych w PubMed, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych. Pandemia COVID-19 wyzwoliła w nim chęć popularyzacji wiedzy wirusologicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych: FB – Tomasz Dzieciątkowski – Trust me I’m a Virologist.

Wykład organizowany jest w ramach projektu: „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI wieku”, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.