WYKŁAD PANELOWY

Serdecznie zapraszamy na wykład panelowy prof. dr hab. Dariusza Kosińskiego na temat „Przemian w teatrze”, który odbędzie się dnia 12  stycznia 2016 r. o godz. 16,00          w auli  Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu   Wykład dopełniony zostanie prezentazcją multimedialną oraz fragmentami dziejów teatrów poezji w Zawierciu po II wojnie światowej.   Informujemy, że podany termin wykładu jest ostatecznym i nie ulegnie zmianie.

prof. Dariusz Kosiński , Zawiercianin, absolwent II  Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej. W roku 1985 został laureatem XV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Obecnie profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmował się historią i teorią  sztuki aktorskiej XIX wieku. Prowadził badania nad swoistością polskiej tradycji teatralnej i performatycznej.

Napisał książki Polski teatr przemiany (Wrocław 2007), Teatra polskie. Historie (Warszawa 2010).

Jest autorem wielu artykułów naukowych o historii teatru.

Wykaz niektórych zamieszczamy poniżej :

1.Praca aktora nad sobą w teatrze XIX-wiecznym, „Dialog” 2003, nr 6

2.Aktorstwo, jakim się wydaje, „Dialog” 2001, nr 8

3.Kobiecość w teatrze XIX wieku, „Dialog”2005, nr 1

4.Przenikanie, „Dialog” 2005, nr 11

5.Kamienie nie porastają mchem, „Dialog” 2006, nr 3

6.Taatra polskie,cz.2: Misterium roku polskiego,”Dialog”2007 nr 7-8

7.Teatra polskie, cz.3:Ceremonie,”Dialog” 2007,nr 9

8.Teatra polskie,cz.4:Teatr narodowy,”Dialog”2007, nr 11

9.Teatra polskie,cz.5:Teatr spotkania żywych i umarłych,  ”Dialog 2007,nr 12

10.Teatra polskie, cz.6: Teatr oporu i krytyki, ”Dialog” 2008, nr 2

11.Teatra polskie cz.6: Teatr kulturalnego miasta, ”Dialog” 2008, nr 5