Wykład prof. Leszka Balcerowicza

W dniu 28 listopada w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej gościł prof. dr hab. Leszek Balcerowicz. Reprezentacja naszego uniwersytetu wzięła udział w wykładzie wybitnego ekonomisty i naukowca. Prof. Balcerowicz wygłosił wykład pt. „Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy”. W bardzo jasny i przystępny sposób wyjaśniał zawiłe często problemy ekonomii. Po wykładzie można było też nabyć autobiograficzną książkę profesora  pt. „Trzeba się bić”.