WYKŁADY UNIWERSYTECKIE

Ostatnie dwa wykłady kończącego się semestru były zarówno trudne jak i niezmiernie interesujące.Dotyczyły bowiem najnowszych badań i osiągnięć w dziedzinie fizyki teoretycznej.Okazuje się, że nie jest  ona taka całkowicie teoretyczna, bowiem  znajduje zastosowanie w wielu ważnych dziedzinach życia. Dnia 22 maja 2012 r. wykład na temat ,,Od atomów do kwarków” wygłosił dr Marek Matusiewicz.a dnia 29 maja 2012 r. prof. dr hab. Grzegorz Kozłowski, omówił problem ”Perspektywy nanotechnologii w XXI wieku”. Ten drugi temat wzbudził nasze szczególne zainteresowanie. Wykładowca jest wybitnym naukowcem Wright State University w Dayton.  Z niezwykle ciekawym wykładem połączonym z prezentacją multimedialną trafił do słuchaczy ZUTW dzięki opiekunowi naukowemu naszej grupy , Panu prof. Jackowi Kasperczykowi i staraniom  Przewodniczącej Rady Programowej. Ideą przewodnią wykładu było stwierdzenie, że ”Małe jest piękne”. Nanocząsteczki są bowiem tak maleńką cząstką materii ,że stosując je można całą encyklopedię zapisać na główce od szpilki ! Ostatnie badania idą w kierunku odkrycia poruszania się gekona po suficie , czy po szklanej szybie. Naważniejsze   jednak jest to, że nanocząsteczki mogą być wykorzystywane w medycynie do leczenia nowotworów . Posiadają one zdolności ”namierzenia” guza, połączenia z nim i przez rozgrzanie do temperatury około 40 stopni C, spalenia go, bez spustoszenia w  okolicznych tkankach.Oczywiście technologia ta wymaga jeszcze bardzo wielu badań , prób, analiz i doświadczeń klinicznych. Jest to medycyna przyszłości. Nanocząsteczki są nadzieją świata w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest poszukiwanie wody z niewielkich chmur mgły na Pustyni Nubijskiej, na najbardziej suchym obszarze kuli ziemskiej. Nanotechnologie posiadają wiele zalet :są tanie nie wymagają dużych przestrzeni, można je wdrażać w różnych gałęziach nauki. Wykład prof. dr hab. Grzegorza Kozłowskiego zafascynował wszystkich słuchaczy . Niezwykle zainteresowanie  widać było na twarzach i w pytaniach, które padały .Było to jednocześnie efektem formy przekazu tej trudnej wiedzy,osobowości prowadzącego i umiejętności łatwego nawiązywania kontaktu ze słuchaczami. Nasze zainteresowanie zdobyło również uznanie Pana prof.Grzegorza Kozłowskiego, który stwierdził, że chciałby mieć takich studentów w Dayton. Dziękujemy za ogromną dawkę wiedzy, która trafiła nawet do laików. Panie profesorze zapraszamy  częściej , a p.prof. Jackowi Kasperczykowi dziękujemy za umożliwienie nam poznania niezwykłego człowieka i znanego uczonego.

Słuchaczka ZUTW